Месечен абонамент

Месечният абонамент покрива разходите за реклама в нашия сайт и всички маркетингови средства, които използваме, поддръжката на Вашия профил и достъпа на нашите партньори до него. В зависимост от продължителността на договора, който подпишете, месечният абонамент е на стойност:
60лв/месец
* При договор за 12 месеца
70лв/месец
* При договор за 6 месеца
100лв/месец
* При едномесечен договор

Можете да заплащате пълната стойност на месечния абонамент, или % от него, в зависимост от вида сътрудничество, който сте избрали.

Назад

Към началото