Svetlana Kler

Светлана Клер – Модел и актриса Москва, РФ
Снимала се е за редица списания, фото-сесии. Води специални обучителни семинари за модели – позиране, комуникации, развитие на портфолио на модела, популизиране в социалните мрежи и други. Участвала в сериалите : „Знаци на съдбата“ и „Одел“, както и Телевизонните предавания -„Съдът влиза“, „Женски истории“, „Извън закона“ и много други.
Към началото