Правила за ползване

Сайтът е предназначен да осъществява контакт между танцьори и различни представители на шоу бизнеса – клубове, организатори на концерти, конкурси, фестивали, рекламни агенции и други. Взаимоотношенията между dancebook.bg и останалите регистрирани членове в сайта се осъществява единствено на базата на подписан договор между двете страни и на условията, описани по-долу.

 • Dancebook не подкрепя и абсолютно се разграничава от мероприятия, артисти и организатори на събития, които по една или друга причина предоставят еротично съдържание.  Платформата не допуска членове на платформата да поемат участия като еротични танцьори тогава, когато Dancebook е свързващото звено между танцьора и работодателя. Екипът на Dancebook се задължава да не предоставя предложения за работа, свързани под каквато и да е форма с еротичните танци и си запазва правото да отказва предложения от работодатели, за които има подозрения, че подтикват към еротично съдържание.
 • Dancebook се задължава своевременно и в най-кратки срокове да дава нужната информация на всеки, който желае да стане член на платформата, като му предложи цени и срокове за изпълнение на елементите, необходими за изграждане на личния му профил, еднакви за всички. Качеството на изграждащите елементи /фотосесия с професионална графична обработка и монтаж на видео клиповете/ е еднакво за всички и се осъществява единствено по стандартите на сайта, освен в случаите, в които не е заплатено допълнително за промяна или доработка.
 • При заснемане на изграждащите профила елементи, Dancebook селектира, обработва и предоставя тези снимки, които прецени за най-подходящи по свое усмотрение. За промяна, подмяна и добавяне на снимки, танцьорът доплаща допълнително за услугата.
 • Елементите, изграждащи профила на танцьора /снимки и видео/, са собственост на Dancebook. Снимките, обработени по стандартите на платформата /преминали през графична обработка и съдържащи воден знак и фон/, се предоставят безплатно на танцьорите, а суровият снимков материал и видео клиповете могат да бъдат закупени допълнително.
 • Елементите, изграждащи профила на танцьора /обработени снимки и видео/ могат да се използват единствено за цели, свързани с договорните отношения между танцьора и нас. Всеки танцьор има право да разпространява елементите на профила си в интернет пространството с цел самореклама, но само и единствено в тяхната цялост /без да премахват или закриват логото и фона на Dancebook/. В противен случай взаимоотношенията между двете страни могат да бъдат прекратени без предварително предизвестие.
 • При заснемане на елементите, изграждащи визитката, Dancebook подписва договорно споразумение с всеки танцьор, с което дават правото на Dancebook да използва снимките и видео клиповете им за своята рекламна кампания.
 • Dancebook се задължава да предоставя възможност на всеки регистриран танцьор да кандидатства за дадена обява от наш партньор.
 • Dancebook се задължава да предоставя личните данни на танцьорите единствено и само с цел намиране на ангажимент и единствено на регистрирани партньори на платформата.
 • Dancebook се задължава своевременно да информира танцьорите за некоректни практики на работодатели.
 • Промяната на вида сътрудничество между танцьора и Dancebook се осъществява чрез едномесечно предизвестие, след изтичане на стария договор и след изплащане на всички дължими суми.
 • Dancebook не носи отговорност за предоставени некоректни или неверни данни в биографията на танцьора.
 • При поето участие чрез платформата, външният вид на танцьора /прическа, грим, костюм/ не трябва да се различава значително от този, показан в профила му. При невъзможност за изпълнение на това условие, танцьорът е длъжен да предупреди  работодателя предварително. При неспазване на това условие, за първите два случая в профила на танцьора се вписва предупреждение към работодателите, а при третото танцьорът стои на главната страница на сайта като некоректен за период от един месец.
 • За разлика от участията на територията на страната, тези за чужбина задължително изискват мениджърски договор с Dancebook.
 • След поети участия, осъществени чрез платформата на Dancebook, танцьорът се задължава да ни уведоми, че е приключил работа към съответния партньор в рамките на един работен ден.

Към началото